Povestea noastra

     Organizaţia Studenţilor pentru Natură a luat naştere în 27 martie 2007, în cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, ca urmare a nevoii studenţilor de a lua atitudine în problemă majoră a secolului: poluarea mediului.

     De-a lungul timpului numărul voluntarilor înscrişi în OSpN a crescut exponenţial de la an la an, în prezent resursele umane ale organizaţiei ajungând la numărul de 70 de voluntari activi, şi aproximativ 15 voluntari simpatizanţi cu scopul şi obiectivele OSpN. Totalul voluntarilor care au trecut pe sub egida OSpN depăşeşte numărul 500. De la începutul activităţii Organizaţiei, structura organizatorică a acesteia a fost supusă unor modificări în vederea îmbunătăţiri atât a randamentului, cât şi a nivelului de implicare şi dezvoltare a voluntarilor.

     Din momentul înfiinţării şi până în prezent, organizaţia a desfăşurat proiecte şi activităţi specifice, cum ar fi: “Zilele Facultăţii de Biologie şi Geologie”, în anii 2007-2014, prin care s-a încercat prezentarea resurselor facultăţii prin prisma studenţilor şi dezvoltarea spiritului civic al tinerilor. De asemenea, se organizeaza proiecţii de film, excursii cu scop educativ – recreativ, Proiectul “Mentorii” (la începutul fiecărui an un student membru OspN ia sub îndrumarea sa studenţi din anul 1), Balul Bobocilor Facultăţii de Biologie şi Geologie anii 2007-2014, înfiinţarea primei ediţii a Simpozionului de Ştiinţe Naturale “George Emil Palade”, programe de Exchange cu alte universităţi din ţară : Bucureşti (2009-2015) şi Iaşi (2014-2015), Simpozionul Naţional Tineri Cercetatorii in Stiinţe Biologice 2013, Simpozionul International Young Researchers in BioSciences 2014-2015 ş.a.

 

Scopul si obiectivele OSpN:

Scopurile OSpN sunt realizarea intereselor comune ale studenţilor şi promovarea protecţiei şi conservării naturii.

Obiectivele care ne ajută să ne îndeplinim scopul statutar sunt reprezentate de:

– colaborarea dintre studenţi pe baza principiului respectului reciproc,

– elaborarea şi susţinerea unor lucrări ştiinţifice şi proiecte pe diferite teme,

– colaborarea cu alte organizaţii, excursii de studiu şi schimburi de experienţa,

– stimularea interesului şi respectului faţă de natură în rândul maselor,

– editarea unor publicaţii proprii,

– acţionarea în apărarea libertăţilor democratice şi drepturilor omului,

– organizarea acţiunilor de protest ale studenţilor în cazul încălcării legii sau interesului societăţii universitar.