Departamentul de Resurse Umane

     Printre abilitățile și cunoștințele întâlnite în rândul voluntarilor din departamentul de Resurse Umane se enumeră: abilități de comunicare și aplanare a comflictelor, lucru în echipă, inițiativă, motivație, ș.a..

Responsabilităţi:

recrutarea voluntarilor și integrarea noilor membrii

organizarea training-urilor și teambuilding-urilor pentru consolidarea echipei

organizarea evenimentelor sociale pentru membrii

implementarea diverselor tehnici de motivare ale membrilor

realizarea fișelor de post sau actualizarea celor existente

efectuarea evaluării periodice a membrilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizației

oferirea fiecărui membru al organizației unui feedback asupra activității sale, pe un interval de timp stabilit sau după fiecare proiect în care a fost implicat

medierea conflictelor și consilierea managerilor pe probleme legate de abaterile disciplinare și implicații legale